FK~

Moje odkazy

Ostatní odkazy

Close Windows
Nenajdete mě na Facebooku ani Twitteru
Rozpad EU
Jsem členem FSF
There Is No Cloud …just other people's computers.
Sane software manifesto / Manifest příčetného softwaru

Future of the Free Software Foundation

vydáno: 22. 9. 2019 16:28, aktualizováno: 13. 8. 2020 10:21

I am a FSF associate member, since 2009-12-19. I do not agree with recent attacks on RMS which led to his resignation. Regardless of his future position in the FSF, this is my vision how we should continue.

Kdo byl T. G. Masaryk

vydáno: 21. 11. 2011 13:35

Následující článek mi zaslal Pavel Rybák (facebook). Tomáš Garrique Masaryk, jak známo, první československý prezident (prezident osvoboditel), filozof, vědec (profesor filozofie), politik (humanista) a věřící (katolík). Jedná se o velmi významnou ne-li nejvýznamnější postavu českých a československých dějin. Hovoří se často právě o Masarykově odkazu, myslí se tím jeho politický odkaz (prezident osvoboditel či tatíček Masaryk). Ovšem chci v této eseji uvažovat o Masarykovi komplexně, neboť následovat jeho odkaz znamená podle mého názoru pochopit jeho osobnost, jeho činy v celkovém smyslu. Pokusím se stručně faktograficky přemýšlivě popsat Masarykův život a dílo.

Přemýšlení o von Hayekovi

vydáno: 6. 11. 2011 18:46

Následující článek mi zaslal Pavel Rybák (facebook). V každém případě jde o mimořádnou osobnost minulého století v oblasti společenských věd a to nejen ekonomie, neboť jeho převážně ekonomické práce jsou obohacené poznatky z filozofie, sociologie, psychologie či práva. To je podle mě důvodem toho, proč jsou jeho názory a tedy práce použitelné i pro odborníky-neekonomy. Von Hayek se rozhodně zapsal do dějin jako zásadní odpůrce socialistického centrálního plánování a totalitních ideologií vůbec.

Patnáct slov – 15 – Fifteen words

vydáno: 8. 2. 2010 15:15, aktualizováno: 11. 12. 2013 17:45

Musíme zabezpečit trvalou svobodu slova pro všechny – včetně lidí s jiným názorem, než máme my. We must secure the everlasting freedom of speech for everybody – including people with different opinions.

Liberální a liberálnější - Jiří Kinkor a Václav Klaus

vydáno: 30. 1. 2009 21:36, aktualizováno: 29. 1. 2014 22:23

Cílem této práce je popsat a shrnout názory Jiřího Kinkora uvedené v jeho knize Trh a stát (K čemu potřebujeme filozofii) a jeho článcích a dát je do souvislosti s názory i praktickou politikou Václava Klause.

Esej o Konfuciovi, Kantovi a autonomní morálce

vydáno: 17. 10. 2008 22:15, aktualizováno: 18. 7. 2020 16:55

Krátké pojednání o jedné etické myšlence, kterou se zabýval snad každý filosof.